Hos oss finner Du en bred kompetens inom rehabilitering.

Välkommen till oss!

Alla har vi utbildning inom OMT i olika grad samt
akupunktur, men sedan skiljer sig våra inriktningar åt. Vi kan därför erbjuda
hög kompetens och lång erfarenhet inom rehabilitering av sjukdomar och skador
på rörelse- stödjeorganen, samt neurologiska- reumatiska åkommor och långvariga
smärttillstånd. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta i rehabiliteringsteam
och har mycket bra samarbete med uppdragspartners inom primärvård och
specialistvård.

Från 2008-01-01 kan Du söka sjukgymnast direkt utan att först gå till läkare.
Det betyder att du kan boka tid hos oss för bedömning av dina besvär till en
kostnad av 100 kr och att högkostnadsskyddet gäller.
För barn/ungdomar och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Från 2008-07-01 införde Landstinget Västmanland Total remissfrihet,
vilket innebär att Du inte längre behöver någon remiss alls från Din läkare.
Oavsett Dina besvär kan Du vända Dig direkt till oss.

Vid det besöket görs en bedömning av dina besvär och om någon sjukgymnastisk
åtgärd kan påverka dina besvär. Vid längre rehabiliteringsperioder som vid
svårare smärttillstånd eller då multipla sjukdomar finns, föredrar vi även
remiss för din medicinska säkerhets skull och för vårt samarbete med din
läkare.

Vi har samarbetsavtal med landstinget och har mottagning för alla med eller
utan remiss. Landstingets taxor och högkostnadsskydd gäller för besök hos oss.

Taxa för närvarande: 100:-/behandling.

Uteblivet besök debiteras enligt taxa fn 150 kr!

Betala gärna med kort!

Parkeringen är numera avgiftsbelagd. Kortbetalning fungerar f.n. dessvärre ibland dåligt. Ta därför gärna med mynt. Avgift 7kr/tim.

Välkommen!

Ingela Lundholm
Verksamhetsansvarig